Polityka prywatności

Firma Neffos ma świadomość i rozumie, że prywatność to ważny element i zrobi wszystko co tylko możliwe, aby chronić Państwa prywatność. Dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności w odniesieniu do sposobu gromadzenia, używania, ujawniania, przesyłania i przechowywania Państwa danych. Proszę przeczytać, zrozumieć i wyrazić zgodę na niniejszą politykę prywatności przed przesłaniem danych osobowych do firmy Neffos. Po wybraniu produktów i usług mobilnych firmy Neffos przyjmuje się, że zrozumieli Państwo i wyrazili pełną zgodę na wszystkie warunki niniejszej polityki oraz że przejmują Państwo pełną odpowiedzialność i ryzyko używania produktów i usług.

Proszę pamiętać, że niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie produktów i usług mobilnych firmy Neffos i nie obejmuje żadnych produktów, działań ani usług podmiotów zewnętrznych. Firma Neffos nie ma żadnej kontroli nad sposobem gromadzenia, używania lub ochrony Państwa danych przez osoby trzecie. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie działań dotyczących prywatności podejmowanych przez podmioty zewnętrzne, proszę odnieść się do polityki prywatności tych podmiotów.

1. Informacje gromadzone przez firmę Neffos

Gromadzimy pewne informacje, podczas gdy używają Państwo produkty lub usługi firmy Neffos. Poza informacjami, które dostarczają Państwo w sposób bezpośredni (takimi jak dane osobowe lub informacje dotyczące kont dla pewnych usług firmy Neffos, np. numer telefonu i adres e-mail), możemy również gromadzić informacje związane z Państwa urządzeniem i używaniem naszych aplikacji i usług. Na przykład gromadzimy:

1) Informacje o urządzeniach – numer modelu urządzenia, numer IMEI, wersję systemu operacyjnego, wersję ROM, kod kraju itp.

2) Informacje o lokalizacji – informacje o lokalizacji geograficznej. Jednakże mogą Państwo wyłączyć funkcje lokalizacji, aby zatrzymać gromadzenie informacji o lokalizacji.

3) Nawyki użytkownika – nawyki użytkownika dotyczące ustawienia wyświetlania, dźwięku i wibracji.

4) Wykorzystanie urządzenia – wykorzystanie przestrzeni magazynowania, operator sieci, czas ładowania baterii itp.

5) Informacje o rejestrach – pliki rejestrów aplikacji, godzinę i czas korzystania z usługi, powiązane informacje gromadzone w ustawieniach plików cookie urządzenia.

Ponadto w oparciu o przepisy prawa gromadzimy również informacje ze źródeł publicznych i łączymy je z innymi informacjami otrzymanymi od Państwa lub związanymi z Państwem.

2. Jak firma Neffos wykorzystuje Państwa dane

Informacje zgromadzone przez firmę Neffos są wykorzystywane głównie w następujących celach:

1) Dostarczanie w naszych produktach i usługach komfortu pracy dostosowanego dla użytkownika, treści, marketingu i zaleceń.

2) Dostarczanie usług konserwacyjnych dla urządzenia.

3) Zapobieganie, kontrola i powstrzymanie oszustw, nieupoważnionej lub nielegalnej działalności.

4) Pomocy w lepszym zoptymalizowaniu naszych produktów i usług.

5) Innych po uzyskaniu Państwa zgody.

3. Komu firma Neffos ujawnia informacje

W niżej wymienionych okolicznościach, możemy ujawnić informacje podmiotom zewnętrznym:

1) Po uzyskaniu Państwa zgody.

Dane osobowe ujawnimy podmiotom zewnętrznym wyłącznie po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody.

2) Ujawnić podmiotom zależnym lub partnerom

Aby zapewnić lepsze usługi, możemy ujawnić część danych osobowych naszym podmiotom zależnym lub partnerom. Surowo zabraniamy wykorzystywania przez podmioty zależne lub partnerów ujawnionych informacji w każdym innym celu.

3) Wymaganych przez prawo.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadku, gdy zostaną zażądane na podstawie wymogów prawnych, przepisów lub przez organy rządowe lub sądowe.

Dane osobowe nie zostaną ujawnione podmiotom zewnętrznym w przypadkach innych niż te opisane powyżej.

4. Przechowywanie i przesyłanie informacji

Zgromadzone informacje mogą być przechowywane w Państwa telefonie komórkowym lub na naszych serwerach i mogą być przesyłane, przechowywane i przetwarzane poza krajem/regionem, w którym Państwo mieszkają (np. Chiny). Może to dotyczyć jurysdykcji, która może nie być w stanie zapewnić przepisów dotyczących prywatności podobnych, jak w kraju/regionie, w którym Państwo mieszkają. W trakcie tego procesu firma Neffos przyjmie środki szyfrowania, aby chronić Państwa dane, aby nikt nie mógł ich użyć, ujawniać ani uzyskać do nich dostępu. Jednakże z powodu nieodłącznych wad i ryzyka związanego z działaniem sieci nie ma możliwości zagwarantowania, że Państwa dane są całkowicie bezpieczne.

5. Jak firma Neffos chroni Państwa dane

Firma Neffos bardzo odpowiedzialnie podchodzi do tematu bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Wprowadzamy praktyki norm przemysłowych, aby chronić Państwa dane osobowe oraz aby chronić przed nieupoważnionym dostępem, ujawnianiem, wykorzystywaniem, zmienianiem, uszkodzeniem lub utratą danych. Podejmiemy wszystkie uzasadnione kroki, aby chronić Państwa dane osobowe. Na przykład, wykorzystamy technologię szyfrowania oraz inne środki techniczne, aby zapewnić poufność danych. Będziemy chronić centrum danych poprzez wykorzystanie oprogramowania antywirusowego, monitorowanie systemu i mechanizm kodowania, aby zapobiegać przed różnymi atakami na dane. Wdrożymy mechanizm kontroli danych. Poprawimy świadomość wśród pracowników odnośnie istotności ochrony danych osobowych poprzez sesje szkoleniowe dotyczące zabezpieczenia i ochrony prywatności. Zrobimy co w naszej mocy, aby chronić Państwa dane osobowe, ale proszę pamiętać, że żadne środki zabezpieczające nie są bezbłędne.

6. Aktualizacja niniejszej polityki prywatności

Aby produkty, usługi i przepisy były spójne, firma Neffos zastrzega sobie prawo do aktualizowania w każdej chwili niniejszej polityki prywatności. Polityka prywatności zostanie opublikowana niezwłocznie po aktualizacji. Jeśli nadal będą Państwo używać produktów i usług firmy Neffos po zaktualizowaniu niniejszej polityki prywatności, uznaje się, że zaakceptowali Państwo jej zaktualizowaną wersję. Po zaktualizowaniu niniejszej polityki prywatności zmieni się data „ostatniej aktualizacji”.

Ostatnia aktualizacja – 20 października 2016 r.